Dotacje

 

Firma “KAZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pt. „Opracowanie modelu biznesowego GOZ – transformacji w celu minimalizacji wpływu działalności firmy KAZET na środowisko naturalne”.

 

Projekt ma na celu wykonanie audytu GOZ przedsiębiorstwa KAZET sp. z o.o. i na jego podstawie opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

W ramach usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego GOZ-transformacji przewiduje się:

  • wykonanie audytu badającego procesy produkcyjne i okołoprodukcyjne realizowane w przedsiębiorstwie,
  • weryfikację osiąganych wskaźników środowiskowych,
  • wybranie kluczowych obszarów, w których podjęcie działań naprawczych/ wdrażających rozwiązania w nurcie GOZ są najpilniejsze,
  • określenie pozostałych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdzie można wdrożyć usprawnienia z nurtu GOZ,
  • określenie rekomendacji działań wpisujących się w założenia GOZ, w tym sprecyzowanie wskaźników pozwalających monitorować postępy wdrażania rekomendacji i osiągania korzyści środowiskowych i ekonomicznych.

Beneficjent przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu dokonał autodiagnozy badającej poziom rozwoju w obszarze transformacji w kierunku GOZ. Zdiagnozowana faza określona została jako przejściowa. Pokazuje to duży potencjał do wdrażania kolejnych zmian wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu: 82 781,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 82 781,00 zł